Confidenţialitate

Confidenţialitatea datelor

Ne dorim ca vizitarea paginilor noastre de internet să decurgă în mod sigur şi mulţumitor pentru tine. De aceea tratăm cu maximă seriozitate protecţia datelor personale. Acţiunile noastre pe internet se desfăşoară în conformitate cu legea română.

Datele personale pe care tu le laşi atunci când vizitezi paginile noastre vor fi stocate exclusiv la cererea ta, sub legea de protecţie a datelor. În niciun caz datele tale nu vor fi divulgate cu voinţă sau ştiinţă către terţe părţi fără a avea acordul tău prealabil.

Nu vom vinde, închiria sau face accesibile terţelor părţi datele pe care tu ni le încredinţezi la diferite acţiuni, cereri sau concursuri.

 

Pentru mai multe detalii despre protecţia datelor, îţi stăm la dispoziţie. Ne poţi contacta la următoarea adresă:

Dr. Oetker RO SRL 

Str. Albeşti 30, Curtea de Argeş, jud. Argeş

Tel: 0248/507001

E-mail: office@oetker.ro