Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru vizitarea acestui website. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor prezentaţi aici. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre “Termenii şi Condiţiile de Utilizare” de mai jos, nu utilizaţi acest site. Dr. Oetker RO SRL. Îşi rezervă dreptul exclusiv şi unilateral de a schimba, modifica sau actualiza în orice altă modalitate aceşti “Termeni şi Condiţii de Utilizare” în orice moment. Orice modificări ai acestor “Termeni şi Condiţii de Utilizare” care ar putea aduce atingere drepturilor dumneavoastrăvă va fi notificată pe pagina de start a site-ului în prima săptămână după efectuarea modificării şi va fi notificată prin e-mail tuturor celor care şi-au înregistrat adresele de e-mail la DR. OETKER RO SRL. În plus faţă de notificarea noastră transmisă cu privire la asemenea modificări, vă încurajăm să recitiţi aceşti “Termeni şi Condiţii de Utilizare” în mod regulat, astfel încât să luaţi cunoştinţă de sfera lor de aplicare şi de orice modificări care ar fi putut fi operate. Prin utilizarea acestui serviciu după ce am postat notificarea referitoare la asemenea schimbări, modificări sau actualizări, vă exprimaţi acordul de a vă supune termenilor modificaţi. DR. OETKER RO SRL păstrează dreptul de a refuza accesul oricărei persoane cu privire la care consideră că a încălcat oricare din aceşti “Termeni şi Condiţii de Utilizare”.

 

MĂRCI, DREPTURI DE AUTOR ŞI LIMITĂRI

Acest site este controlat şi operat de DR. OETKER RO SRL din Str. Albeşti 30, Curtea de Argeş, jud. Argeş. Toate materialele de pe acest site, incluzând, fără a se limita la, texte, imagini, ilustraţii, clipuri audio şi clipuri video, sunt protejate prin drepturi de autor, mărci şi alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute şi controlate de DR. OETKER RO SRL sau de alte părţi care şi-au licenţiat materialele către DR. OETKER RO SRL. Materialele de pe acest site sau de pe orice alt site web deţinut, operat, licenţiat sau controlat de către DR. OETKER RO SRL vă sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal şi ne-comercial. Asemenea materiale nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate (uploaded), postate, transmise sau distribuite în orice modalitate, inclusiv prin e-mail sau alte mijloace electronice. Modificarea materialelor, utilizarea materialelor pe orice alt site web sau reţea de calculatoare, sau utilizarea materialelor pentru orice alte scopuri în afara celor personale şi ne-comerciale, fără consimţământul prealabil scris al proprietarului, reprezintă încălcări ale drepturilor de autor, ale drepturilor asupra mărcilor sau ale altor drepturi exclusive şi sunt interzise.

 

MATERIALE TRANSMISE

Orice e-mailuri, note, mesaje/planşe (billboard), idei, sugestii, concepte şi alte materiale transmise vor deveni proprietatea DR. OETKER RO SRL. DR. OETKER RO SRL va fi îndreptăţită, cu respectarea politicii noastre referitoare la protecţia datelor private, să utilizeze materialele sau ori care dintre elementelelor pentru orice fel de utilizare, fără nicio limitare, inclusiv prin orice mijloc, indiferent dacă este cunoscut la acest moment sau inventat în viitor. Atunci când dumneavoastră personal sau orice altă persoană în numele dumneavoastră transmite materiale către site-ul web al DR. OETKER RO SRL, vă exprimaţi acordul ca DR. OETKER RO SRL să aibă dreptul de a publica sau de a utiliza materialul sau oricare din elementele sale în orice altă modalitate, pentru orice tip de utilizare, inclusiv pentru scopuri de promovare şi de publicitate, cu respectarea politicii DR. OETKER RO SRL referitoare la protecţia datelor private.

Prin utilizarea site-ului web al DR. OETKER RO SRL, vă exprimaţi acordul că nu veţi transmite sau publica în orice altă modalitate orice conţinut care:

(a) calomniază, insultă, încalcă viaţa privată a unor terţe persoane, sau este obscen, pornografic, abuziv sau ameninţător;

(b) încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept aparţinând oricărei entităţi sau persoane, inclusiv, fără a fi limitat la, încălcarea drepturilor de autor sau a drepturilor la marcă ale oricărei persoane;

(c) încalcă orice lege;

(d) promovează o activitate ilegală;

(e) face publicitate sau solicită în oricealtă modalitate fonduri sau reprezintă o solicitare de bunuri sau servicii.

Vă exprimaţi consimţământul de a despăgubi DR. OETKER RO SRL sau pe orice funcţionar, director, angajat, agent distribuitor şi afiliat al său pentru orice şi oricare din cererile şi solicitările terţilor, răspunderea faţă de terţi, costuri şi cheltuieli, incluzând cheltuieli legale rezonabile, rezultând din încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre acordurile, obligaţiile şi garanţiile de mai sus.

 

LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI RĂSPUNDEREA

Materialele de pe site-ul web al DR. OETKER RO SRL sunt furnizate “ca atare” şi fără nici o garanţie în ce priveşte prestarea serviciului de site web. Nici DR. OETKER RO SRL, nici entităţile afiliate sau legate de DR. OETKER RO SRL, nici oricare din persoanele implicate în creaţia, producţia şi distribuţia site-ului web DR. OETKER RO SRL nu garantează că funcţiile conţinute în materiale nu vor avea întreruperi sau erori, că defecţiunile vor fi corectate sau că DR. OETKER RO SRL sau serverul care le pune la dispoziţie nu au viruşi sau alte componente dăunătoare. Materialul pe care îl citiţi pe site-ul web al DR. OETKER RO SRL este furnizat exclusiv în scopuri de divertisment şi de promovare. DR. OETKER RO SRL nu garantează şi nu face nici un fel de declaraţii cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor de pe site-ul web al DR. OETKER RO SRL, în ce priveşte corectitudinea sau acurateţea acestora, încrederea în ele sau alte aspecte.

Vă exprimaţi în mod expres consimţământul că nici DR. OETKER RO SRL, nici entităţile afiliate sau legate de DR. OETKER RO SRL, nici oricare dintre angajaţii sau agenţii acestora şi nici o altă persoană sau entitate implicată în creaţia, producţia sau distribuţia site-ului web al DR. OETKER RO SRL nu este răspunzătoare sub nici o formă, faţă de nici o persoană sau entitate, pentru nici o pierdere sau prejudiciu, de orice natură, rezultând din utilizarea acestui site sau a oricărui alt site web DR. OETKER RO SRL. Cu titlu de exemplu şi fără a limita termenii generali de mai sus, DR. OETKER RO SRL şi persoanele sau entităţile legate de acesta nu vor fi răspunzătoare pentru nici o cerere sau prejudiciu rezultând din omisiune de executare, eroare, omisiune, întrerupere, ştergere, defectare, întârziere în operare, virus de computer, furt, distrugere, acces neautorizat sau bazare pe sau utilizare de date, informaţii, opinii sau alte materiale ce apar pe acest site. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţă şi vă exprimaţi acordul în mod exprescă DR. OETKER RO SRL nu este răspunzătoare pentru nici o activitate defăimătoare, insultătoare sau ilegală a abonaţilor sau a terţilor.